Cennik

1. Okresowe badania techniczne

1.1 motocykl, ciągnik rolniczy
62 zł
1.2 motorower
50 zł
1.3 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)
98 zł
1.4 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40 zł
1.5 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78 zł
1.6 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42 zł
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

Wymagane badania podstawowe

50 zł
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)

Wymagane badania podstawowe

63 zł
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48 zł

2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki

2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców
20 zł
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14 zł
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20 zł
2.4 toksyczności spalin
14 zł
2.5 poziomu hałasu
20 zł
2.6 geometrii kół jednej osi
36 zł
2.7 działania amortyzatorów jednej osi
14 zł
2.8 wszystkich innych usterek łącznie
20 zł

3. Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

3.1 motocykl,motorower, ciągnik rolniczy
116 zł
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
169 zł
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
92 zł

4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
20 zł
4.2 przegląd po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51 zł

5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)
20 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94 zł

6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42 zł
6.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

Wymagane badanie podstawowe

50 zł
6.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

Wymagane badanie podstawowe

85 zł
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48 zł
6.5 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)
82 zł

7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)
35 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3
21 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(3)
48 zł
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.
51 zł

Objaśnienia:

(1) – W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowwego badania tehnicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: “przystosowany
do ciągnięcia przyczepy” lub “HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

(3) – W przypadku gdy opłata za badania techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty
określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli

Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych
nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. – masa własna pojazdu

d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

KONTAKT:

Stacja kontroli pojazdów: 735 267 478
Serwis klimatyzacji: 662 072 896
Przewiń do góry